UWAGA

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem informujemy, iż od dnia 23.03.2020r do odwołania Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Dla Rodziny” będzie czyny od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Ośrodek w tym czasie ogranicza swoją działalność zawieszając wszystkie działania związane ze spotkaniami z osobami z zewnątrz.

Jednocześnie zapraszamy w każdej sprawie do kontaktu telefonicznego
pod nr 58 511 03 75 lub mailowego fundacjadlarodziny@gmail.com

Z wyrazami szacunku
Zespół Ośrodka Adopcyjnego.

Witamy na stronie Fundacji "Dla Rodziny"!

Nasza Fundacja powstała jako wynik dziesięcioletniej przyjaźni osób razem pracujących na rzecz dzieci i ich rodzin. Fundacja prowadzi niepubliczny Ośrodek Adopcyjny, który jest specjalistyczną placówką diagnostyczną, konsultacyjną i terapeutyczną.

Naszym zadaniem jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzinnej w odnalezieniu nowych rodziców - adopcyjnych lub zastępczych. Ponadto zatrudnieni w nim specjaliści służą pomocą w podjęciu dojrzałej decyzji o przyjęciu dziecka.

Ośrodek pozyskuje i kwalifikuje kandydatów na przyszłych rodziców, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi spotkania szkoleniowe oraz wzmacnia kompetencje wychowawcze.

Serdecznie zapraszamy!

Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza
Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej