Przekaż 1,5% podatku na rzecz Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Dla Rodziny”Przekaż 1,5% podatku na rzecz Ośrodka Adopcyjnego Fundacji „Dla Rodziny” – na realizację celów statutowych, w tym organizację corocznego spotkania rodzinnego, na które zapraszamy rodziny adopcyjne wraz z dziećmi. Jest to ogromna pomoc dla rodzin, które dzielą się swoimi radościami i trudnościami z pracownikami Ośrodka. Dzięki tym imprezom „adopcyjne-wyjątkowe” dzieci mają możliwość utwierdzania się, że w tej „wielkiej rodzinie” wychowuje się wiele dzieciaków, łatwiej też jest im  pogodzić się ze swoją przeszłością i nową tożsamością. Widzimy jak dzieci rosną i rozwijają się w szczęśliwych rodzinach. Jest to masowa impreza, na której organizację nie dostajemy żadnych funduszy. Możemy ją zorganizować jedynie za środki dodatkowe, które zapewnić nam mogą osoby z wielkim sercem.

Możesz rozliczyć swój podatek używając programu do rozliczeń PIT>>

Osoby, które zechcą przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na rzecz naszej Fundacji, proszone są o wskazanie w formularzu PIT danych:

Fundacja „Dla Rodziny”

KRS: 0000237828

 Uwaga! W formularzu na stronie podatki.gov.pl w polu wybrana organizacja – nie wpisuj słowa KRS.

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej