O pracownikach

Grażyna Bruska – dyrektor Ośrodka; mgr pedagogiki specjalnej, I st. Specjalizacji zawodowej „poradnictwo rodzinne”; II st. studium metod psychokorekcyjnych, ukończyła szkolenie systemowej terapii rodzin, trener programu PRIDE i RODZINA, mediator.

Joanna Skurska – dyrektor Fundacji, mgr pedagogiki, trener programu PRIDE i RODZINA, ukończyła szkolenie systemowej terapii rodzin, mediator.

Lucyna Paczos – trener programu PRIDE

Emilia Sumisławska – mgr pedagogiki, trener programu PRIDE

Witold Bruski – mgr pedagogiki, mediator, ukończy szkolenie systemowej terapii rodzin, mediator, współautor diagnozy więzi rodzinnych Dzieci i Młodzieży

Alicja Kasica-Nowakowska – mgr psychologii, trener szkoły dla rodziców, psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii systemowej rodzin. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami.

Agnieszka Wieliczko – mgr psychologii, biegły sądowy, dyplomowany coach. Zajmuje się indywidualną oraz rodzinną diagnozą psychologiczną, prowadzi konsultacje w zakresie relacji rodzinnych, uczy swoich klientów (zarówno tych małych jak i dużych) dostrzegać własny potencjał i wspiera ich w umiejętnym korzystaniu z niego.

Joanna Berdys-Kochańska – pracownik administracyjny

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej