O pracownikach

Grażyna Bruska – dyrektor Ośrodka; mgr pedagogiki specjalnej, I st. Specjalizacji zawodowej „poradnictwo rodzinne”; II st. studium metod psychokorekcyjnych, ukończyła szkolenie systemowej terapii rodzin, trener programu PRIDE i RODZINA, mediator.

Joanna Skurska – dyrektor Fundacji, mgr pedagogiki, trener programu PRIDE i RODZINA, ukończyła szkolenie systemowej terapii rodzin, mediator.

Joanna Berdys-Kochańska – pracownik administracyjny, trener programu PRIDE.

Anna Kulka-Dolecka – absolwentka psychologii na UG oraz Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich na SWPS. Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Trenerka Szkoły dla Rodziców. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami oraz w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobistego i komunikacji dla różnych grup zawodowych. Wieloletnia współpracowniczka gdańskiej Fundacji Hospicyjnej, autorka książki „Wyjrzeć przez okno” (Wydawnictwo Fundacji Hospicyjnej, 2018).

Alicja Kasica-Nowakowska – mgr psychologii, trener szkoły dla rodziców, psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii systemowej rodzin. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami.

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej