Kontakt

Fundacja „Dla Rodziny”

Adres:
ul. Myśliwskie Wzgórze 18A / 2,
80-283 Gdańsk,

Domofon: nr 2

NIP: 584-256-16-58
Regon: 220087605
KRS: 0000237828

tel.: 58-511-03-75,
tel. kom.: 663-134-111,
faks: 58-342-78-69
e-mail: fundacjadlarodziny@gmail.com

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej