Kontakt

Fundacja „Dla Rodziny”
ul. Myśliwskie Wzgórze 18A / 2
80-283 Gdańsk
Domofon: nr 2

NIP: 584-256-16-58
Regon: 220087605
KRS: 0000237828

tel. 58 511 03 75
tel. kom. 663 134 111
faks: 58 342 78 69

e-mail: oa@dlarodziny.org
(Wiadomości wysłane na poprzedni mail (fundacjadlarodziny@gmail.com) także odczytujemy.)

Adres elektronicznej skrzynki podawczej w systemie ePUAP: /FDRodziny/domyslna

Profil na Facebooku>>


Rozliczenie PIT z PITax.pl

 

 

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej