Szkolenie o traumie wczesnodziecięcejW sobotę 28 I 2022, dzięki współpracy z Fundacją EY, w naszym Ośrodku odbędzie się szkolenie „Trauma wczesnodziecięca i jej wpływ na późniejsze funkcjonowanie jednostki: Jak budować relację z dzieckiem z doświadczeniem traumy. Wyzwania dla rodzin zastępczych.”

W szkoleniu wezmą udział rodziny zastępcze oraz adopcyjne. Do zobaczenia na szkoleniu!

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej