Spotkanie Rodzinne 2023 – koniec zgłoszeńInformujemy, że wszystkie miejsca na tegoroczne Spotkanie Rodzinne są zajęte. Wszyscy, którzy zgłosili się do 23 V, zostali przyjęci. Wysłaliśmy Państwu mailowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Zatem do zobaczenia już w niedzielę, 28 V 2023, w godz. 13.00 – 17.00, w Szałasie myśliwskim „Pan Tadeusz”, Chwaszczyno, ul. Wąska 21. Zapewniamy mnóstwo atrakcji, poczęstunek i dobrą zabawę.

Serdecznie prosimy o przyniesienie symbolicznego ciasta.

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej