Witamy na stronie Fundacji „Dla Rodziny”!

Nasza Fundacja powstała jako wynik dziesięcioletniej przyjaźni osób razem pracujących na rzecz dzieci i ich rodzin. Fundacja prowadzi niepubliczny Ośrodek Adopcyjny, który jest specjalistyczną placówką diagnostyczną, konsultacyjną i terapeutyczną.

Naszym zadaniem jest pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzinnej w odnalezieniu nowych rodziców – adopcyjnych lub zastępczych. Ponadto zatrudnieni w nim specjaliści służą pomocą w podjęciu dojrzałej decyzji o przyjęciu dziecka.

Ośrodek pozyskuje i kwalifikuje kandydatów na przyszłych rodziców, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzi spotkania szkoleniowe oraz wzmacnia kompetencje wychowawcze.

Serdecznie zapraszamy!

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej