Spotkanie Rodzinne 2023 – koniec zgłoszeń

Informujemy, że wszystkie miejsca na tegoroczne Spotkanie Rodzinne są zajęte. Wszyscy, którzy zgłosili się do 23 V, zostali przyjęci. Wysłaliśmy Państwu mailowo potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

Zatem do zobaczenia już w niedzielę, 28 V 2023, w godz. 13.00 – 17.00, w Szałasie myśliwskim „Pan Tadeusz”, Chwaszczyno, ul. Wąska 21. Zapewniamy mnóstwo atrakcji, poczęstunek i dobrą zabawę.

Serdecznie prosimy o przyniesienie symbolicznego ciasta.

Działalność Ośrodka Adopcyjnego prowadzonego przez Fundację „Dla Rodziny” jest finansowana z dotacji celowej
przyznanej przez Województwo Pomorskie, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej